Çalışma izni için gerekli evraklar nelerdir?


Çalışma izni için gerekli evraklar nelerdir?

Türkiye’de çalışma izni için gerekli belgeler, yabancı işçi çalıştırmak isteyen işverenler ile bir ticari işletmede çalışmak için başvuru yapan kişiler arasında farklılık göstermektedir. Ülkemizde çalışma izni için gerekli belgeler şayet başvuru “ilk defa” yapılacaksa; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazılmış bir başvuru formu, ülke sınırları içinden yapılan başvurularda ikamet izni, pasaportun noter onaylı Türkçesi ve ayrıca “uzman” statüsü bulunan meslek gruplarına ait yeterlilik belgesidir. Eğitim vizesi hariç ikamet izninin en az 6 ay süre boyunca geçerli olması gerekmektedir. Yabancılar için oturma izni belgeleri ile çalışma izni için gerekli evraklar arasında bazı benzerlikler olduğundan, bu konunun iyi ayırt edilmesi gerekir. Yabancılar için oturma izni, İkamet Tezkeresi olarak geçmektedir.

Çalışma izni için gereken evraklara yükseköğretim gereken meslek gruplarına yönelik başvurularda denklik belgesi de dahildir. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bazı durumlarda diplomanın noter onaylı Türkçe tercümesi ya da mezun statüsünü kanıtlayan aynı işlevli bir belge de istemeyebilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışacak kişilerin bakanlıktan alınan yeterlilik belgesi sunması da gerekmektedir.

İşveren olarak yabancı işçi çalıştırmak isteyenlerden; ticari işletmenin yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, bağlı bulunan vergi dairesi tarafından onaylanmış bilanço ve kar-zarar tablosu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hitaben yazılan bir adet başvuru formu, iş sözleşmesi ve çalıştırılan diğer işçilere ait maaş bordroları istenmektedir. İşveren olarak başvuru yapacaklar tıpkı çalışan olarak başvuru yapan yabancı uyruklu kişiler gibi internet üzerinden de başvuru yapabilme imkanına sahiptir. Çalışma izni için gerekli evraklar ile oturma izni için gerekli belgeler hakkında bilgi edinmek doğrudan bakanlığı da danışılabilir.  Oturma izni için gerekli belgeler ve aranan koşullar daha farklı şartlara sahiptir.

Çalışma İzni

Çalışma izni için gerekli evraklar nelerdir? Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

*

Son Yorumlar